თეიმურაზ ხარაბაძე ქალი და პეპლები, ზეთი/ ზეთის სპეც ფურცელი 65სმ x 50სმ 2012 წელი. Харабадзе Теймураз. женщина и бабочки. маслен… Живопись 81 / 168 1

თეიმურაზ ხარაბაძე ქალი და პეპლები, ზეთი/ ზეთი… ~ Teimuraz Kharabadze

112

Teimuraz Kharabadze – თეიმურაზ ხარაბაძე ქალი და პეპლები, ზეთი/ ზეთის სპეც ფურცელი 65სმ x 50სმ 2012 წელი. Харабадзе Теймураз. женщина и бабочки. масленная бумага/масло 65см x 50см 2012 г. Teimuraz Kharabadze. woman and butterflies. Paper / Oil, 65 cm x 50 cm, 2012
თეიმურაზ ხარაბაძე. ქალი და პეპლები, ზეთი/ ზეთის სპეც ფურცელი 65სმ x 50სმ 2012 წელი. Харабадзе Теймураз. женщина и бабочки. масленная бумага/масло 65см x 50см 2012 г. Teimuraz Kharabadze. woman and butterflies. Paper / Oil, 65 cm x 50 cm, 2012.


Исходный файл: 2977×3967 px (3.5 Mb)
Добавлено: 14/01/2013
Альбом: Харабадзе Теимураз. Живопись

Навигация по альбому:    


КОММЕНТАРИИ: 1    Ответы

korzunirina
14/01/2013 21:45   #1

Прекрасно!


Комментирование недоступно Почему?